Wiatr w żagle

 
Projekty PFRON 1 - Fundacja La Cinta Wraz z Klubem Żeglarskim IKAR Jedlnia-Letnisko, w ramach konkursu „Sięgamy po sukces”, dostaliśmy dofinansowanie z PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do projektu Wiatr w żagle.
 
Projekt skierowany jest wyłącznie do pełnoletnich osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu minimum umiarkowanym.
Projekt ma na celu:
* zwiększenie samodzielności i skuteczności osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie dostępu do aktywności jaką jest żeglarstwo
* podniesienie umiejętności teoretycznych i praktycznych z zakresu żeglarstwa, w tym z zakresu teorii żeglowania, meteorologii oraz bezpieczeństwa na wodzie
* przygotowanie do samodzielnego prowadzenia jachtu w tym stworzenie możliwości do przystąpienia do egzaminu państwowego i zdobycia Patentu Żeglarza Jachtowego
 
Projekty PFRON 2 - Fundacja La Cinta

 

 W związku z powyższym rozpoczynamy nabór na 3 rejsy szkoleniowe, każdy po 9 dni.
I. 07.08 – 15.08.2022  – rekrutacja zakończona
II. 16.08 – 24.08.2022 – rekrutacja zakończona
III. 25.08 – 02.09.2022 – rekrutacja zakończona
 
Każdy rejs szkoleniowy jest całkowicie bezpłatny dla uczestników (wyżywienie, jachty, instruktorzy).
Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie należy wypełnić, wydrukować, podpisać i przesłać dokumenty określone 
w Regulaminie projektu.
Regulamin i niezbędne dokumenty
Projekt finansowany w kwocie 104.39
0,00 PLN
 
 
 
0
Skip to content